Podeu contactar amb nosaltres

cevo@cevo.cat

Tel:938794292

Fax: 938794759

 
 
pla català esport a l'escola

Els Departaments d'Educació i de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya, aquest últim mitjançant la Secretaria General de l'Esport, van acordar a finals del 2004 impulsar el Pla Català d'Esport a l'Escola, adreçat principalment a incrementar la participació dels infants i joves en activitats físiques i esportives en horari no lectiu en el propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques per a la difusió i educació en valors i per a l'adquisició d'hàbits saludables.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Consell Esportiu del Vallès Oriental