Podeu contactar amb nosaltres

cevo@cevo.cat

Tel:938794292

Fax: 938794759

 
assessorament a entitats
Amb la creació d'aquest apartat, el Consell Esportiu del Vallès Oriental vol facilitar a les entitats la informació necessària i disposin dels mitjans i recursos per ajudar-les en les seves tasques diaries, divulgació de campanyes de sensibilització i adaptacions a noves normstives
SUPORT A LES ENTITATS HÀBITS SALUDABLES
Consell Esportiu del Vallès Oriental